ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
<หน้าแรก <<หน้าก่อน [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าถัดไป>> หน้าสุดท้าย>
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
12111 พค 2563 10:36:43 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านดาลบังบดเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านดาลบังบด
12211 พค 2563 12:29:37 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน) รายงานการเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
12311 พค 2563 15:05:07 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านคำแวงเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านคำแวง
12411 พค 2563 16:28:58 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID 2019)ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านโนนวังเยี่ยม
12511 พค 2563 17:25:44 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)แบบรายงานผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL Thailand) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอพรเจริญ เอกสารธุรการโรงเรียน บ้านโคกสว่าง
12612 พค 2563 10:06:58 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานการเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านโนนเสถียรเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านโนนเสถียร
12712 พค 2563 11:13:30 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน หาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เอกสารธุรการโรงเรียน บ้านหนองบัวงาม
12813 พค 2563 23:05:24 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน หาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เอกสารธุรการโรงเรียน บ้านหัวแฮต
12914 พค 2563 15:59:13 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การสำรวจความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล รร.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เอกสารธุรการโรงเรียน บ้านดอนแก้ว
13015 พค 2563 13:09:57 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านนาแสงเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านนาแสง
13115 พค 2563 21:55:34 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระยะที่ 2 (ระยะทดลองสอน) ร.ร.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 ( สวมผ้าปิดจมูก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล และรักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร)เอกสารธุรการโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
13218 พค 2563 10:32:38 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหมูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแนะนำการรับชมการเรียนทางไกลผ่านระบบต่างๆพร้อมแจกใบงานเตรียมความพร้อมในการเรียนทางไกลเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านหนองหมู
13319 พค 2563 09:57:09 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในการรับชมการเรียนทางไกลผ่านระบบต่างๆพร้อมแจกใบงานเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านหนองแก่งทราย
13419 พค 2563 10:40:44 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาทางไกลเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านดอนแก้ว
13520 พค 2563 07:01:37 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เอกสารธุรการโรงเรียน บ้านนาเหว่อโนนอุดม
13620 พค 2563 23:53:34 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)การอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โรงเรียนบ้านปรารถนาดีเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านปรารถนาดี
13720 พค 2563 23:54:10 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน หาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เอกสารธุรการโรงเรียน บ้านปรารถนาดี
13822 พค 2563 09:54:34 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาทางไกลเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์
13922 พค 2563 10:00:06 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์
14023 พค 2563 00:16:41 น.จดหมายข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)สรุปผลการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมเอกสารธุรการโรงเรียน บ้านโนนวังเยี่ยม