ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
116 พค 2563 09:45:26 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬเอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
216 พค 2563 13:59:47 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกาเอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ