ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
ประเภท  
ที่วดปประเภทข้อความFileผู้รายงาน
116 พค 2563 09:45:26 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬเอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
216 พค 2563 13:59:47 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเซกาเอกสารนายสุรชัย  โพธิ์คำ
311 มิย 2563 13:43:32 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
411 มิย 2563 13:47:12 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC2 Type 1 และ IC2 Type 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง
530 มิย 2563 09:32:20 น.ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารนายณัฐวัช อรัญมิ่ง