ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ WORK FROM HOME

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ WORK FROM HOME

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สร้าง QR-CODE

สพป.บึงกาฬ
Smart Area สพป.บึงกาฬ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Programer :: Supasit Pitayasak :: DLICT CPM3 & Sumphan Phanphim :: DLICT NKI2