กลุ่มบริหารงานบุคคลปรับปรุงหน่อยนะ


ก็ OK นะ.พอใช้ได้


ดีจ้า


ถูกใจจ้า


ถูกใจสุด ๆ เลยจ้า


ถนนชาญสินธุ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐  
พุทธศักราช ๒๕๖๓